keskiviikko 19. elokuuta 2015

Kokeillaan vaihteeksi synonyymejä


SYNONYYMIT

Tehtävä 1.
Adjektiivit

Yhdistä sana ja sen oikea synonyymi.

1.     heikko                                   vallaton

2.     arvaamaton                         kodikas

3.     kekseliäs                               hauras

4.     viihtyisä                                nokkela

5.     villi                                         oikukas

6.     haitallinen                            ankea

7.     hienotunteinen                   tahdikas

8.     kolkko                                   vahingollinen

9.     rohkea                                   tiukka

10.   kireä                                          uskalias

 

Tehtävä 2.
Adjektiivit

Yhdistä sana ja sen oikea synonyymi.

1.     turha                                      alaston

2.     haluton                                 mitätön

3.     vähäinen                               tarpeeton

4.     paljas                                     outo

5.     vieras                                     vastahakoinen

6.     tyhjä                                      lauha

7.     liiallinen                                 kohtuuton

8.     leuto                                      kyvykäs

9.     taitava                                   kehno

10.   huono                                        autio

 

Tehtävä 3.
Substantiivit

Yhdistä sana ja sen oikea synonyymi.

1.     ryhmä                                    ravinto         

2.     ruoka                                     kuura

3.     klovni                                     pelle

4.     kasvot                                    joukko

5.     huurre                                   naama

6.     mutka                                    valaisin

7.     lamppu                                  kyky

8.     mökki                                     tupa

9.     taito                                       kaarre

10.   lattia                                      permanto

 

Tehtävä 4.
Substantiivit

Yhdistä sana ja sen oikea synonyymi.

1.     aalto                                       kilpi

2.     haju                                        laine

3.     viesti                                      aukko

4.     kyltti                                       sanoma

5.     reikä                                       lemu

6.     kahva                                     rako

7.     karriääri                                ripa

8.     väli                                          tarmo

9.     tuki                                         ura

10.   sisu                                           noja

 

Tehtävä 5.
Substantiivit

Yhdistä sana ja sen oikea synonyymi.           

1.     vihje                                                   häiriö

2.     lehmä                                                maski

3.     naamio                                              nauta

4.     rikollinen                                          vinkki

5.     vika                                                    roisto

6.     ruuhka                                              istuin

7.     peili                                                    laita

8.     tuoli                                                  kuvastin

9.     reuna                                                tungos

10.    kiire                                                 hoppu
 maanantai 17. elokuuta 2015

Lisää tehtäviä

ja mukavaa viikon alkua!


Ja-/jä-johtimella voi tehdä tekijää ilmaisevia substantiiveja. Ja/jä-substantiivit muodostetaan liittämällä ja- tai jä-johdin verbin monikon 3. persoonan vartaloon.
Jos verbin vartalo päättyy e:hen, e muuttuu johtimen edellä i:ksi.

hitsata:              hitsaa/vat         + -ja           > hitsaaja
kirjoittaa:          kirjoitta/vat     +
-ja           > kirjoittaja
myydä:              myy/vät            +
-jä           > myyjä
opettaa:            opetta/vat        +
-ja           > opettaja
piirtää:               piirtä/vät          +
-jä           > piirtäjä
toimia:               toimi/vat          +
-ja           > toimija


Vartalon lopun e > i
lukea:                 luke/vat            + -ja           > lukija
opiskella:          opiskele/vat    + -
ja           > opiskelija
urheilla:            urheile/vat       + -ja           > urheilija

Tehtävä 1.
Kirjoita viivalle ja/jä-substantiivi.
kannattaa ___________________________
hieroa ______________________________
päättää _____________________________
kuluttaa ____________________________
hiihtää
 _____________________________
kuljettaa ____________________________
kääntää _____________________________
juontaa
_____________________________

Tehtävä 2.
Vastaa kysymyksiin. Käytä ja/jä-substantiivia. Sanaa täytyy taivuttaa tai tehdä monikko!

1.    Ketkä kannustavat omaa joukkuetta urheilukilpailuissa?
___________________________________

2.    Ketkä käsittelevät lihaksia käsillään?

___________________________________

3.    Kuka puhuu ohjelmanumeron välissä?

___________________________________

4.    Kuka istuu ohjauspyörän takana?

___________________________________

5.    Mitä kansanedustajat ovat?

___________________________________

6.    Keille tavaroita markkinoidaan?

___________________________________

7.    Keillä on sukset ja sauvat?

___________________________________

8.    Keiden ammatti on kääntää tekstejä toiselle kielelle?

___________________________________

Mo/mö-johtimella voi tehdä substantiiveja, joka ilmaisevat

toiminnan tai tapahtumisen paikan, usein työpaikan nimen.

Mo/mö-substantiivit tehdään liittämällä mo- tai mö-johdin verbin monikon 3. persoonan vartaloon.
Jos verbin lopussa on oa-yhtymä, se muuttuu oo:ksi johtimen edellä.
Joskus johdin on muodossa imo/imö, ja vartalon lopusta katoaa vokaali.

huoltaa:            huolta/vat        + -mo        > huoltamo
korjata:              korjaa/vat        +
-mo        > korjaamo
kutoa:                kuto/vat            +
-mo        > kutomo
leipoa:               leipo/vat           +
-mo        > leipomo
maalata:           maalaa/vat      +
-mo        > maalaamo
pakata:              pakkaa/vat      + -mo        > pakkaamo
Tehtävä 1.
Kirjoita viivalle mo/mö-substantiivi.
matkustaa ___________________________
näyttää _____________________________
ohjata
______________________________
katsoa _____________________________
kammata ___________________________
herätä _____________________________


Tehtävä 2.
Vastaa kysymyksiin. Käytä mo/mö-substantiivia. Sanaa täytyy taivuttaa!
1. Missä matkustajat istuvat lentokoneessa?____________________
2. Missä lentokapteeni istuu? _________________________
3. Missä ammattilainen leikkaa ja värjää hiuksia?
_____________________________________
4. Missä yleisö istuu esitysten aikana?_________________________
5. Millä näyttelijät esiintyvät? _______________________________
6. Mihin potilaat viedään leikkauksen jälkeen?
____________________________________________________


 

 

 

sunnuntai 16. elokuuta 2015

Maanantain tehtävät

Tänään tehtävät ovat täällä blogissa:1.   Verbaalisubstantiivi muodostetaan liittämällä minen-johdin monikon 3. persoonan vartaloon:

nukkua:  nukku/vat           +  -minen          >  nukkuminen
uida:        ui/vat                  + 
-minen          >  uiminen
karata:    karkaa/vat        + 
-minen          >  karkaaminen
hallita:    hallitse/vat        +
 -minen          >  hallitseminen
paeta :    pakene/vat        + 
-minen          >  pakeneminen


Tehtävä 1.
Täytä viivoille verbaalisubstantiivit:
leikkiä
_____________________________________
silittää _____________________________________
purjehtia ___________________________________
äänestää ___________________________________
nalkuttaa __________________________________
esiintyä ____________________________________
luovuttaa __________________________________

Tehtävä 2.
Vastaa kysymyksiin verbaalisubstantiivilla. Sanaa täytyy joskus taivuttaa!

1. Mikä on lasten työtä? _____________________________
2. Mitä ryppyiset vaatteet kaipaavat? ___________________
3. Mitä periksi antaminen on? _________________________
4. Mitä ujo ihminen jännittää? _________________________
5. Missä tarvitaan tuulen apua? ________________________

6. Mitä jatkuva toisen moittiminen on? ___________________
7. Mitä sanotaan jokaisen kansalaisvelvollisuudeksi? ____________________________________

Mus/mys-johtimella voi tehdä toimintaa ilmaisevia substantiiveja. Mus/mys-substantiivit muodostetaan liittämällä mus- tai mys-johdin verbin monikon 3. persoonan vartaloon:

sopia:       sopi/vat   +  -mus     >  sopimus
kysyä:       kysy/vät +  -
mys     >  kysymys
uskoa:      usko/vat  +  -
mus     >  uskomus
hakea:      hake/vat +  -mus     >  hakemus

 
Tehtävä 1.
Kirjoita viivalle mus/mys-substantiivi.
kertoa ______________________________
katua ______________________________
kokea _____________________________
toivoa _____________________________
kutsua _____________________________

Tehtävä 2.
Vastaa kysymyksiin mus/mys-substantiivilla.
Sanaa täytyy taivuttaa!

1. Mitä sadut ja tarinat ovat? _________________________________
2. Mitä tuntee, kun tietää, että on tehnyt jotakin väärin?
_________________________________
3. Minkä voi esittää, kun heittää kolikon

lähteeseen?_________________________________
4. Mitä kaikki menneisyyden tapahtumat elämässämme ovat?
_______________________________________________